Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο

Εφαρμογή των κυλινδρικών ρουλεμάν

- Jun 13, 2018 -

Μεγάλο και μεσαίο κινητήρα, ατμομηχανή και όχημα, άξονας εργαλειομηχανών, κινητήρας εσωτερικής καύσης, γεννήτρια, αεριοστρόβιλος, μειωτήρας, ελασματουργείο, δονητική οθόνη και ανυψωτικά μηχανήματα μεταφοράς κλπ.


Σχετικές ειδήσεις

Συναφή προϊόντα

  • Πυλώνας οδηγός για καλούπια χύτευσης
  • Δακτύλιοι οδηγού συγκράτησης μπάλας
  • Χειρολαβές από χάλυβα
  • Χύτευσης χάλυβα Στροφαλοφόρος άξονας
  • Στροφαλοφόρου για αυτοκίνητα
  • Βελόνα ρουλεμάν