Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο

Χαρακτηριστικά των κυλινδρικών ρουλεμάν

- Jun 14, 2018 -

1.Ο κυλίνδρος και ο αγωγός είναι σε επαφή γραμμής επαφής ή γραμμής κοπής, η ακτινική ικανότητα φέρουσας είναι μεγάλη, κατάλληλη για φέρουσα βαρύ φορτίο και φορτίο πρόσκρουσης.

2.Συχνός συντελεστής τριβής, κατάλληλος για υψηλές ταχύτητες, οριακές ταχύτητες κοντά σε ρουλεμάν με βαθύ αυλάκι.

3. Ο τύπος N και ο τύπος NU μπορούν να μετακινηθούν σε αξονική κατεύθυνση, ο οποίος μπορεί να προσαρμόζεται στην αλλαγή της σχετικής θέσης του άξονα και του κελύφους που προκαλείται από τη θερμική επέκταση ή το σφάλμα εγκατάστασης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στήριγμα ελεύθερου άκρου.

4.Η απαίτηση μηχανουργικής επεξεργασίας της οπής του άξονα ή του βάθρου είναι υψηλή και η σχετική απόκλιση

5. Ο εσωτερικός δακτύλιος ή ο εξωτερικός δακτύλιος μπορεί να διαχωριστεί για εύκολη τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση. Ο άξονας του εξωτερικού δακτυλίου πρέπει να ελέγχεται αυστηρά μετά την τοποθέτηση του εδράνου, έτσι ώστε να αποφεύγεται η τάση επαφής


Σχετικές ειδήσεις

Συναφή προϊόντα

  • Πυλώνας οδηγός για καλούπια χύτευσης
  • Σφράγιση πεθαίνουν για το πλαίσιο ψύξης
  • Μοχλός στροφαλοφόρου
  • Αυτοευθυγράμμιση ρουλεμάν
  • Αυτόματη ευθυγράμμιση κυλίνδρου
  • Οπτικό ορθογώνιο μετρητή