Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο

Διάκριση μεταξύ της διπλής γραμμής βαθιάς ράβδου ρουλεμάν και της διπλής γραμμής γωνιακή ρουλεμάν επαφής

- May 26, 2018 -

Το σφαιρικό ρουλεμάν διπλής γραμμής φέρει κυρίως ακτινικό φορτίο και η γραμμή των άνω και κάτω δύο σημείων δύναμης του θεωρητικού κυλινδρικού σώματος είναι κάθετη προς την αξονική διεύθυνση.

Το ρουλεμάν ρουλεμάν διπλής γραμμής μπορεί να φέρει ταυτόχρονα και τις ακτινικές και τις αξονικές δυνάμεις. Η γραμμή μεταξύ των άνω και κάτω σημείων του κυλιόμενου σώματος και της κάθετης ακτινικής γραμμής κάθετη προς την αξονική κατεύθυνση έχουν μια ορισμένη γωνία.


Σχετικές ειδήσεις

Συναφή προϊόντα

  • Πεθαίνουν χύτευσης οδηγός λίπανσης
  • Μεταλλικά αυτοκινητικό πεθαίνουν σφράγιση
  • Εκκεντροφόρου για τρακτέρ
  • Ρουλεμάν ώσης
  • Χαλύβδινο μετρητή ακίδων
  • Οπτικό ορθογώνιο μετρητή