Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο

Για την βασική βαθμολογία δυναμικών φορτίων

- Jun 02, 2018 -

1. Ακτινωτό ρουλεμάν αναφέρεται καθαρά Ακτινικό φορτίο

2. ώσης ρουλεμάν είναι καθαρών αξονικών φορτίων

3. ακτινωτού συστατικού της ακτινικής μετατόπισης που παράγεται από ακτινική ώση bearing3. Ακτινωτού συστατικού της ακτινικής μετατόπισης που παράγεται από ακτινωτά ρουλεμάν ώθησης


Σχετικές ειδήσεις

Συναφή προϊόντα

  • Ακτινωτά ρουλεμάν
  • Γραμμικά ρουλεμάν
  • Στήλη οδηγού χάλυβα
  • Πείρος εξαγωγής μετάλλου
  • Σφράγιση πεθαίνουν για το πλαίσιο ψύξης
  • Ορείχαλκος στροφαλοφόρου άξονα