Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο

Γραμμική ταξινόμηση ρουλεμάν

- Jun 01, 2018 -

Τα γραμμικά ρουλεμάν χωρίζονται σε μεταλλικά γραμμικά ρουλεμάν και πλαστικά γραμμικά έδρανα.


Σχετικές ειδήσεις

Συναφή προϊόντα

  • Οδηγός στύλου ώμου
  • Πυλώνας οδηγός για καλούπια χύτευσης
  • Χάλυβα σύστημα εκτίναξης Καρφίτσες
  • Σφράγιση εξαρτημάτων φύλλου
  • Αυτόματη ευθυγράμμιση κυλίνδρου
  • Hot Parts Runner System