Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο

Τι είναι ένας άξονας που φέρει

- May 20, 2018 -

Τα ρουλεμάν τριβέων είναι έδρανα με άτρακτο για μηχανήματα ακριβείας και παρόμοιο εξοπλισμό . Μπορεί να εξασφαλίσει την ακρίβεια και την απόδοση εργαλειομηχανών ακριβείας.


Σχετικές ειδήσεις

Συναφή προϊόντα

  • Έδρανα οδηγών εδράνων σφαιρών
  • Πλαστικοί οδηγητικοί δακτύλιοι
  • Εκτοξευτήρες καρφίτσες για μούχλα έγχυσης
  • Μεταλλικά αυτοκινητικό πεθαίνουν σφράγιση
  • Γωνιακή ρουλεμάν επαφής
  • Καλώδιο θέρμανσης