Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο

Τι είναι ένας ρουλεμάν με κωνικούς κυλίνδρους

- Jun 10, 2018 -

Τα ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους χρησιμοποιούνται ευρέως στην αυτοκινητοβιομηχανία, την έλαση, την εξόρυξη, τη μεταλλουργία, τις πλαστικές μηχανές και άλλες βιομηχανίες.


Σχετικές ειδήσεις

Συναφή προϊόντα

  • Οδηγός στύλων
  • Πυλώνας οδηγού καλούπι οχήματος
  • Έδρανα οδηγών εδράνων σφαιρών
  • Αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου
  • Χύτευσης χάλυβα Στροφαλοφόρος άξονας
  • Μοχλός στροφαλοφόρου