Σπίτι > News > Περιεχόμενο

Τι είναι η ώθηση που φέρει

- May 29, 2018 -

Τα ωστικά ρουλεμάν γενικά αποτελούνται από δύο ή περισσότερα στεγανοποιητικά παρεμβύσματα και έναν αριθμό κυλίνδρων. Γενικά τα παρεμβύσματα ώθησης χωρίζονται σε άξονες και καθίσματα. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι ρουλεμάν ώθησης είναι κατασκευασμένοι από σίδηρο ή κλωβούς χαλκού. Ο συνηθέστερος τύπος ρουλεμάν είναι το ρουλεμάν ώσης με σφαίρα.


Σχετικές ειδήσεις

Συναφή προϊόντα